குப்பையென தூக்கி எறியும் பூசணி விதைகளை சாப்பிடுவதால் பெறும் நன்மைகள் பற்றித் தெரியுமா?

குப்பையென தூக்கி எறியும் பூசணி விதைகளை சாப்பிடுவதால் பெறும் நன்மைகள் பற்றித் தெரியுமா?

03-1443860967-1healthbenefitsofpumpkinseeds
மருத்துவம்
பண்டிகை காலங்களில் பரங்கிக்காய் என்றழைக்கப்படும் மஞ்சள் பூசணியை பொரியல் செய்து சாப்பிடுவோம். இந்த மஞ்சள் பூசணியில் எண்ணற்ற சத்துக்கள் நிறைந்திருப்பதோடு, அதன் விதைகளிலும் ஏராளமான சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. ஆனால் அது தெரியாமல் பலரும் மஞ்சள் பூசணியின் விதைகளை தூக்கி ...
Comments Off on குப்பையென தூக்கி எறியும் பூசணி விதைகளை சாப்பிடுவதால் பெறும் நன்மைகள் பற்றித் தெரியுமா?