குதியுயர் பாதணி அணிந்து மரதன் ஓடவிருக்கும் பெண்

குதியுயர் பாதணி அணிந்து மரதன் ஓடவிருக்கும் பெண்

Natalie_Eckert_in_her_hee
வினோதங்கள்
லண்டன் மரதன் ஓட்டப்போட்டியில் குதி உயர்ந்த “ஹை ஹீல்ஸ்” பாதணியுடன் ஓடி சாதனை படைப்பதற்கு பெண்ணொருவர் திட்டமிட்டுள்ளார். 37 வயதான நடாலி எக்கெர்ட் எனும் இப்பெண், இதற்கு முன் ஒரு போதும் மரதன் ஓட்டப் போட்டியில் பங்குபற்றவில்லை. ஆனால், ...
Comments Off on குதியுயர் பாதணி அணிந்து மரதன் ஓடவிருக்கும் பெண்

Natalie_Eckert_in_her_hee
வினோதங்கள்
லண்டன் மரதன் ஓட்டப்போட்டியில் குதி உயர்ந்த “ஹை ஹீல்ஸ்” பாதணியுடன் ஓடி சாதனை படைப்பதற்கு பெண்ணொருவர் திட்டமிட்டுள்ளார். 37 வயதான நடாலி எக்கெர்ட் எனும் இப்பெண், இதற்கு முன் ஒரு போதும் மரதன் ஓட்டப் போட்டியில் பங்குபற்றவில்லை. ஆனால், ...
Comments Off on குதியுயர் பாதணி அணிந்து மரதன் ஓடவிருக்கும் பெண்