குதிகால் வலியை விரட்டும் வெந்நீர்

குதிகால் வலியை விரட்டும் வெந்நீர்

குதிகால் வலியை விரட்டும் வெந்நீர்
பரபரப்பான இன்றைய  சூழலில் உடல் உழைப்பு இல்லாதவர்கள் எடையை கட்டுக்குள் வைத்து பேணிகாப்பது என்பது சவாலான விஷயம்தான்.  இருப்பினும் உயரத்திற்கு தகுந்த அளவில் எடையை பராமரிக்க வேண்டும். இவ்வாறு பராமரிப்பதன் மூலம் மூட்டுவலி மற்றும் குதிகால் வலி   ஆகியவற்றை ...
Comments Off on குதிகால் வலியை விரட்டும் வெந்நீர்