“கிஸ் அடிக்கும்போது” எந்த எந்த இடத்தை பிடிச்சுக்கனும் தெரியுமா.!!??

“கிஸ் அடிக்கும்போது” எந்த எந்த இடத்தை பிடிச்சுக்கனும் தெரியுமா.!!??

04-1396594490-8kiss
அந்தரங்கம்
ஒரு உறவில் அளவுக்கு மீறிய உடல் நெருக்கத்தை பலரும் விரும்புவதில்லை. அதற்கு காரணம் ஏதாவது ஆகிவிடும் என்ற பயத்தினாலேயே. அதே போல் சில பெண்களும் கூட திருமணத்திற்கு முன்பு உடல் ரீதியான நெருக்கத்தை விரும்ப மாட்டார்கள். ஆனால் முத்தம் ...
Comments Off on ‘கிஸ்’ அடிக்கும்போது எந்த இடத்தைப் பிடிச்சிக்கனும் தெரியுமா…?

1-709330-300x198
அந்தரங்கம்
கழுத்தை சுற்றி பெண்களை முத்தமிடும் போது, அவர்களை பிடிக்க சிறந்த இடங்களில் ஒன்றாக விளங்குகிறது கழுத்து. கழுத்து என்பது உணர்வுமிக்க உடற்பகுதியாகும். அதனால் முத்தமிடும் போது, கழுத்தை திடமாக பிடித்துக் கொண்டால், இன்னும் வேண்டும் என்று அவர்கள் கீச்சொலி ...
Comments Off on “கிஸ் அடிக்கும்போது” எந்த எந்த இடத்தை பிடிச்சுக்கனும் தெரியுமா.!!??