கிளியைக் காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரை பணயம் வைத்த நபர்

கிளியைக் காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரை பணயம் வைத்த நபர்

Parrot
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் ஆபத்தான நிலையில் காணப்பட்ட கிளியை காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரைப் பணயம் வைத்து 30 அடி உயரமான மரத்தில் ஏறி பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். 50 வயதான கென்னி எனும் இந்நபர், கிளியொன்றை 3 ...
Comments Off on கிளியைக் காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரை பணயம் வைத்த நபர்

Parrot
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் ஆபத்தான நிலையில் காணப்பட்ட கிளியை காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரைப் பணயம் வைத்து 30 அடி உயரமான மரத்தில் ஏறி பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். 50 வயதான கென்னி எனும் இந்நபர், கிளியொன்றை 3 ...
Comments Off on கிளியைக் காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரை பணயம் வைத்த நபர்

Parrot
வினோதங்கள்
பிரித்தானியாவைச் சேர்ந்த நபர் ஒருவர் ஆபத்தான நிலையில் காணப்பட்ட கிளியை காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரைப் பணயம் வைத்து 30 அடி உயரமான மரத்தில் ஏறி பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். 50 வயதான கென்னி எனும் இந்நபர், கிளியொன்றை 3 ...
Comments Off on கிளியைக் காப்பாற்றுவதற்காக தனது உயிரை பணயம் வைத்த நபர்