கில்லர் ஜி – வலைப்பூ அறிமுகம்

கில்லர் ஜி – வலைப்பூ அறிமுகம்

கில்லர் ஜி – வலைப்பூ அறிமுகம்
வலைப்பூ அறிமுகம்: வாசிப்பவர்கள் எந்த மனநிலையிலிருந்தாலும், ஒரு வலைப்பூவில் உள்ள ஒரு கட்டுரையையோ அல்லது பத்திரிக்கையிலிருக்கும் கட்டுரை, கதையையோ படிக்கும்பொழுது அதில் உள்ள எழுத்துகளும், கருத்தாழமும் படிப்பவரின் மனதை தானாகவே அதில் உள்ளிழுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு, ...
Comments Off on கில்லர் ஜி – வலைப்பூ அறிமுகம்