கிலி

கிலி

glass_bridge_002.w540
Videos
சீனாவின் ஹுனான் மாகாணத்தில் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு திகிலூட்டும் வகையில் 4600 அடி உயரத்தில் நடைபாதை ஒன்றை கண்ணாடியில் வடிவமைத்துள்ளது அங்குள்ள சுற்றுலாத்துறை. ஹூனான் மாகாணத்தில் அமைந்துள்ள தினமென் மலை மீது இந்த திகிலூட்டும் கண்ணாடி நடைபாதையை சீனா அரசு அமைத்துள்ளது. ...
Comments Off on ,சுற்றுலா ,பயணிகளை ‘ ,கிலி ,’கொள்ள ,செய்யும் ,கண்ணாடி ,நடைபாதை!..