கார்மென்ட்ஸில் வேலை செய்த “தல” அஜீத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா!!!

கார்மென்ட்ஸில் வேலை செய்த “தல” அஜீத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா!!!

கார்மென்ட்ஸில் வேலை செய்த “தல” அஜீத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா!!!
“தல” என்றாலே தமிழகமே தெறிக்கும். தனது நடிப்பினால் மட்டும் இல்லாது பண்பினாலும் தமிழக மக்களின் மனதை கவர்ந்தவர் அஜித். என்ன தான் பெரிய நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் வரிசையில் நின்று ஓட்டு போடுவது. அனைவருக்கும் உதவுவது, உதவியதை வெளிகாட்டிக் கொள்ளாமல் ...
Comments Off on கார்மென்ட்ஸில் வேலை செய்த “தல” அஜீத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா!!!