கார்ப்பரேட் ஊழியர்களுக்காக வருகிறது மாபெரும் கலை விழா - விபரம் உள்ளே

கார்ப்பரேட் ஊழியர்களுக்காக வருகிறது மாபெரும் கலை விழா – விபரம் உள்ளே

vimkosh_event001
Cinema News
கார்ப்பரேட் ஊழியர்களுக்காக வருகிறது மாபெரும் கலை விழா – விபரம் உள்ளே – Cineinboxஇன்றைய காலகட்டத்தில் காலை எழுந்தது முதல் இரவு வரை ஓயாது உழைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் தான் அதிகம்.அதிலும் கார்ப்பரேட் ஊழியர்கள் சொல்லித் தான் தெரியவேண்டும் என்பதில்லை, ...
Comments Off on கார்ப்பரேட் ஊழியர்களுக்காக வருகிறது மாபெரும் கலை விழா – விபரம் உள்ளே