கார்த்திக்சுப்புராஜின் அடுத்த படம் அவியல்

கார்த்திக்சுப்புராஜின் அடுத்த படம் அவியல்

Bench-Talkies-Movie-Poster-2
Cinema News Featured
பிட்சா, ஜிகர்தண்டா படங்களின் மூலம் அறியப்பட்ட இயக்குனர் “கார்த்திக் சுப்பாராஜ்”. இவர் தொடங்கியிருக்கும் “ஸ்டோன் பெஞ்ச்” நிறுவனத்தின் மூலம் ஆறு குறும்படங்களை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு திரைப்படமாக வெளியிட்ட பெஞ்சுடாக்கீஸ் படம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. இப்போது பெஞ்சு டாக்கீஸின் ...
Comments Off on கார்த்திக்சுப்புராஜின் அடுத்த படம் அவியல்