காம சூத்திரம் கூறும் 5 வகை காதல் சமிக்ஞைகள்

காம சூத்திரம் கூறும் 5 வகை காதல் சமிக்ஞைகள்

desi-aunty-1291338872-281x300
அந்தரங்கம்
காதலர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தரும் முத்தங்கள் நேரத்திற்கேற்ப, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அமையாலாம். அந்தந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளில் தரப்படுவதின் அடிப்படையிலேயே முத்தங்களின் பெயர்களும் அமைகின்றன. பொதுவாக, முத்தங்களும், தழுவல்களும் ஒரு ஆணும், பெண்ணும் கலந்து இன்பம் அனுபவிக்கும் பொருட்டுப் பயன்படுத்தப்படும் ...
Comments Off on காம சூத்திரம் கூறும் 5 வகை காதல் சமிக்ஞைகள்