காம உணர்வை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி !

காம உணர்வை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி !

Capture46-300x237
அந்தரங்கம்
மனிதனோ, விலங்கோ காம உணர்வு இன்றி இருக்க முடியாது. காம உணர்வு அளவோடு இருந்தால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. இது உடலுக்கும் மனதிற்கும் நல்லது. காம உணர்வுகள் அளவிற்கு அதிகமாக இருந்து அதை அடக்க முடியாமல் போகும் பட்சத்தில் ...
Comments Off on காம உணர்வை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி !