காம இச்சையை அதிக படுத்தி உணர்வை தூண்டணுமா..?..இதோ ..!!

காம இச்சையை அதிக படுத்தி உணர்வை தூண்டணுமா..?..இதோ ..!!

sex2-1-300x200
அந்தரங்கம்
உடலுறவின் போது காம இச்சையை அதிக படுத்தி உணர்வை தூண்டணுமா..?..இதோ ..!!வயாக்ரா காம இச்சையை அதிகப்படுத்தும் 50 வகையான மருந்துகளை வகைப்படுத்திய ‘சக்கரா சம்ஹிதா’செக்ஸ் பற்றிய அரிச்சுவடி புரிபட ஆரம்பித்த ஆதி நாளிலிருந்தே மனிதன், அது தொடர்பான மற் ...
Comments Off on காம இச்சையை அதிக படுத்தி உணர்வை தூண்டணுமா..?..இதோ ..!!