காமம் Vs காதல்

காமம் Vs காதல்

111
பல்சுவை
  111கவிதைகள், ரோஜாமலர், பரிசுகள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி நீங்கள் காதலை வெளிப்படுத்தினாலும், கண்கள் வெளிப்படுத்தும் காதலே அதிக உணர்வுகள் நிறைந்தது. காதலர்களே, இதனை எப்போதும் கருத்தில் கொள்ளுங்கள், கண்களால் காதல் மொழி பேசி உங்கள் காதலியை கவரும் நீங்கள், ...
Comments Off on காமம் Vs காதல்