காமத்தில் ஒரு மார்பக விளையாட்டு

காமத்தில் ஒரு மார்பக விளையாட்டு

13176396362330-256x300
அந்தரங்கம்
காமத்தில் ஒரு மார்பக விளையாட்டு . காமம் என்பதே ஒரு கலைதான். சரியாக கையாள்பவன் கலைஞன் ஆகிறான், தெரியாதவன் திக்கித் திணறுகிறான். கிட்டத்தட்ட சிற்பி போலத்தான். பார்த்து, பொறுமையாக, நிதானமாக, புத்திசாலித்தனமாக செதுக்கினால் அழகிய சிற்பம் கிடைக்கும். மாறாக ...
Comments Off on காமத்தில் ஒரு மார்பக விளையாட்டு