காமத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

காமத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

sex_benifit-300x187-300x187
அந்தரங்கம்
உலகமே காமம் என்ற மூன்றெழுத்து வார்த்தையைச் சுற்றித்தான் இயங்குகிறது. முற்றும் துறந்த முனிவர்கள் கூட காமனின் அம்புக்கு தப்பிக்க முடியாமல் தடுமாறிய கதைகளும் உண்டல்லவா. சிறு உயிர்கள் முதல் ஆறறிவு படைத்த மனிதர்கள் வரை அனைவரின் வாழ்வும் காமத்தில்தான் ...
Comments Off on காமத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்