காமசூத்ரா படைத்த நாட்டுக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா..!

காமசூத்ரா படைத்த நாட்டுக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா..!

காமசூத்ரா படைத்த நாட்டுக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா..!
காமசூத்ராவை உலகத்திற்கு அறிமுகம் செய்திருந்தாலும், செக்ஸ் மகிழ்வில் இந்தியா உலக அளவில் 7வது இடத்தில்தான் இருப்பதாக கூறுகிறது ஒரு ஆய்வு. டூரெக்ஸ் நிறுவனம், உலக அளவில் 26 ஆயிரம் பேரிடம் ஆய்வு நடத்தி இந்த தகவலை கண்டுபிடித்துள்ளது. இதில்பங்கேற்றவர்கள் ...
Comments Off on காமசூத்ரா படைத்த நாட்டுக்கு இப்படி ஒரு சோதனையா..!