காதல் வதந்தியை கண்டுக்கொள்ளாத நடிகை!

காதல் வதந்தியை கண்டுக்கொள்ளாத நடிகை!

1574767_f520
ஹாட் கிசு கிசு
தேசிய விருது பெற்ற நடிகரும், தேனீரை விடுதியில் குடித்த நடிகைக்கும் காதல் ஏற்பட்டு இருப்பதாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளதாம். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார்களாம். அதில் இருவரும் மிகவும் நெருக்கமாக பழகுவதாக பலர் ...
Comments Off on காதல் வதந்தியை கண்டுக்கொள்ளாத நடிகை!

11
ஹாட் கிசு கிசு
தேசிய விருது பெற்ற நடிகரும், தேனீரை விடுதியில் குடித்த நடிகைக்கும் காதல் ஏற்பட்டு இருப்பதாக செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளதாம். இவர்கள் இருவரும் இணைந்து ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார்களாம். அதில் இருவரும் மிகவும் நெருக்கமாக பழகுவதாக பலர் ...
Comments Off on காதல் வதந்தியை கண்டுக்கொள்ளாத நடிகை!