காதல்-ன்னா உண்மையில் என்னன்னு தெரியுமா கண்மணி…?

காதல்-ன்னா உண்மையில் என்னன்னு தெரியுமா கண்மணி…?

29-1375092900-love16-600-300x225
பல்சுவை
காதல் என்ற வார்த்தை இல்லாத இடம் இந்த தரணியில் உள்ளதா? சிறிய கிராமத்தில் இருந்து. பெரிய நகரம் வரை காதல் இல்லாத இடமே இல்லை. ஆதாம் ஏவாள் காலத்தில் உருவான காதல், கடைசி மனிதன் இருக்கும் வரை அழியப் ...
Comments Off on காதல்-ன்னா உண்மையில் என்னன்னு தெரியுமா கண்மணி…?