காதல் நோயின் அறிகுறிகள் என்ன?

காதல் நோயின் அறிகுறிகள் என்ன?

05-coulpe8c-600-300x225-615x461
பல்சுவை
காதலில் வீழ்வது என்பது ஒருவித ரசாயன விவகாரம். அது நம் மனித ஜீவராசியின் இனவிருத்தியை உத்தரவாதப்படுத்தும் வகையில் உடலில் தொடர்ச்சியான பலவித ரசாயன மாற்றங்களை உண்டுபண்ணுகிறது என்கின்றனர் அறிவியலாளர்கள். வியாதியை ஒத்ததுதான் காதல் ( காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் ...
Comments Off on காதல் நோயின் அறிகுறிகள் என்ன ?

1423899637-2001-300x169-615x346
பல்சுவை
காதலில் வீழ்வது என்பது ஒருவித ரசாயன விவகாரம். அது நம் மனித ஜீவராசியின் இனவிருத்தியை உத்தரவாதப்படுத்தும் வகையில் உடலில் தொடர்ச்சியான பலவித ரசாயன மாற்றங்களை உண்டுபண்ணுகிறது என்கின்றனர் அறிவியலாளர்கள். காதல் நோயின் அறிகுறிகள் என்ன? வியாதியை ஒத்ததுதான் காதல் ...
Comments Off on காதல் நோயின் அறிகுறிகள் என்ன?