காதலை அதிகரிக்கும் காலை நேர உறவு!!

காதலை அதிகரிக்கும் காலை நேர உறவு!!

காதலை அதிகரிக்கும் காலை நேர உறவு!!
அதிகாலையில் அலாரம் அடித்து எழும் போது அருகில் அரைமயக்கத்தில் உறக்கத்தில் இருக்கும் மனைவியைப் பார்க்கும் போது லேசான சபலம் எழுவது இயல்புதான். இரவு நேரத்து கசகசப்பு இல்லாமல் அதிகாலை வீசும் தென்றல், லேசாய் கேட்கும் பறவையின் ஒலி என ...
Comments Off on காதலை அதிகரிக்கும் காலை நேர உறவு!!