காதலுக்காக கிட்னியையும் இழந்து காதலையும் இழந்த நபர்.

காதலுக்காக கிட்னியையும் இழந்து காதலையும் இழந்த நபர்.

காதலுக்காக கிட்னியையும் இழந்து காதலையும் இழந்த நபர்.
Hand-bag-loverசில பெண்கள் குறிப்பிட்ட நிறுவன பெயருடைய “handbags” களை வாங்குவதற்கு ஆசைபடுவார்கள். அவர்களது காதலர் / கணவர் அதை அவங்கி கொடுக்க நினைப்பார். (கடமையாகவும்.) 27 வயதான பார்க் என்ற நபர் தனது காதலி ஆசைப்பட்ட “Kelly bag” ...
Comments Off on காதலுக்காக கிட்னியையும் இழந்து காதலையும் இழந்த நபர்.