காதலியின் மோசமான நடவடிக்கைகள்

காதலியின் மோசமான நடவடிக்கைகள்

14857
பல்சுவை
பொறாமை என்பது ஒரு மோசமான வியாதி. ஒருவரின் மனதில் உள்ள பயம், பாதுகாப்பின்மை உள்ளிட்ட அனைத்துக் கெட்ட எண்ணங்களையும் அது வெளியில் கொண்டு வந்துவிடும். அதிலும் காதலில் அதனுடைய ஆதிக்கம் அதிகம் என்றே சொல்லலாம். தன் காதலன் எப்போதும் ...
Comments Off on காதலியின் மோசமான நடவடிக்கைகள்

138173183-300x225-615x461
பல்சுவை
பொறாமை என்பது ஒரு மோசமான வியாதி. ஒருவரின் மனதில் உள்ள பயம், பாதுகாப்பின்மை உள்ளிட்ட அனைத்துக் கெட்ட எண்ணங்களையும் அது வெளியில் கொண்டு வந்துவிடும். அதிலும் காதலில் அதனுடைய ஆதிக்கம் அதிகம் என்றே சொல்லலாம். தன் காதலன் எப்போதும் ...
Comments Off on காதலியின் மோசமான நடவடிக்கைகள்