காதலியின் மார்புகளை பெரிதாக்க முயன்ற காதலன் : தர்ம அடி கொடுத்த காதலி.

காதலியின் மார்புகளை பெரிதாக்க முயன்ற காதலன் : தர்ம அடி கொடுத்த காதலி.

5b04f570cbb49985f1ccb1036d79168259751eff367a25361e542894e7ce2e4d_large
சமூக சீர்கேடு
தனது காத­லியின் பிறந்த தின பரி­சாக அவரின் மார்­ப­கங்­களை பெரி­தாக்­கு­வ­தற்­காக சத்­தி­ர­சி­கிச்சை செய்­வ­தற்கு ஏற்­பாடு செய்த இளைஞர் ஒருவர் காத­லி­யினால் வீதியில் வைத்து கடு­மை­யாக தாக்­கப்­பட்ட சம்­பவம் சீனாவில் அண்­மையில் இடம்­பெற்­றது. ஸெங்ஸோ எனும் நகரைச் சேர்ந்த வென் ...
Comments Off on காதலியின் மார்புகளை பெரிதாக்க முயன்ற காதலன் : தர்ம அடி கொடுத்த காதலி.!

passionnight1pw9503ivm8
சமூக சீர்கேடு
தனது காத­லியின் பிறந்த தின பரி­சாக அவரின் மார்­ப­கங்­களை பெரி­தாக்­கு­வ­தற்­காக சத்­தி­ர­சி­கிச்சை செய்­வ­தற்கு ஏற்­பாடு செய்த இளைஞர் ஒருவர் காத­லி­யினால் வீதியில் வைத்து கடு­மை­யாக தாக்­கப்­பட்ட சம்­பவம் சீனாவில் அண்­மையில் இடம்­பெற்­றது. ஸெங்ஸோ எனும் நகரைச் சேர்ந்த வென் ...
Comments Off on காதலியின் மார்புகளை பெரிதாக்க முயன்ற காதலன் : தர்ம அடி கொடுத்த காதலி.