காதலியின் நாய்க்காக சண்டித்தனம் புரிய முற்பட்டு நையப்புடைக்கப்பட்ட இளைஞன்

காதலியின் நாய்க்காக சண்டித்தனம் புரிய முற்பட்டு நையப்புடைக்கப்பட்ட இளைஞன்

adithadid
சமூக சீர்கேடு
தனது காதலியின் நாயின் காலை முறித்தவர்களை தாக்க முற்பட்ட இளைஞன் நையப்புடைக்கப்பட்டுள்ளார். நல்லுார்ப் பகுதியைச் சேர்ந்த யுவதி வளர்த்த நாய் தெருவால் போய் வருபவர்களுடன் சண்டித்தனங்கள் காட்டி வந்துள்ளது. இரு தடவைகள் அந் நாய் பாடசாலை மாணவன் மற்றும் ...
Comments Off on காதலியின் நாய்க்காக சண்டித்தனம் புரிய முற்பட்டு நையப்புடைக்கப்பட்ட இளைஞன்