காதலிக்கும் பெண்கள் திருமணத்திற்கு நோ சொல்ல காரணம்

காதலிக்கும் பெண்கள் திருமணத்திற்கு நோ சொல்ல காரணம்

images31-615x461
பல்சுவை
காதலுக்கு ஓகே சொல்லும் பெண்கள் திருமணதிற்கு நோ சொல்வதன் காரணங்கள்…. பெரும்பாலுமான பெண்களும், பெண்களுது வீட்டாரும் காதல் டூ கல்யாணத்திற்கு நோ சொல்வதற்கு காரணமாய் இருப்பது ஜாதி, மதம். வேறு ஜாதி, வேறு மதம் என தெரிந்திருந்தும் பின் ...
Comments Off on காதலிக்கும் பெண்கள் திருமணத்திற்கு நோ சொல்ல காரணம்