கவர்ச்சிக்கு தயாரான நடிகை!

கவர்ச்சிக்கு தயாரான நடிகை!

ac15-150x150
ஹாட் கிசு கிசு
acதமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் ஜல் நடிகை, தற்போது இரண்டு மூன்று படங்களில் நடித்து வருகிறாராம். இவர் முதலில் சில படங்களில் குடும்பபாங்காகவும் இன்னும் சில படங்களில் மாடர்ன் பெண்ணாகவும் நடித்தாராம். தற்போது நடிகை கவர்ச்சியாக ...
Comments Off on கவர்ச்சிக்கு தயாரான நடிகை!

ac15-150x150
ஹாட் கிசு கிசு
acதமிழ், தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் ஜல் நடிகை, தற்போது இரண்டு மூன்று படங்களில் நடித்து வருகிறாராம். இவர் முதலில் சில படங்களில் குடும்பபாங்காகவும் இன்னும் சில படங்களில் மாடர்ன் பெண்ணாகவும் நடித்தாராம். தற்போது நடிகை கவர்ச்சியாக ...
Comments Off on கவர்ச்சிக்கு தயாரான நடிகை!