கழுத்தையும்

கழுத்தையும்

indian-couple-on-motorbike-bh2431-288x250
அந்தரங்கம்
வாகனங்கள் வரிசைகட்டி நின்றன, பச்சை நிற சிக்னலுக்காக. வாலிபர் ஒருவர் வண்டிகளுக்கு இடையே வந்து, காத்துநின்றவர்களிடம் பேசுவதும், பிறகு நடைமேடையில் ஏறிக் கொள்வதுமாக இருந்தார். ‘கல்லூரிக்கு போக வேண்டும் அவசரம் லிப்ட் பிளீஸ்’ என்பது அவரது கெஞ்சலாக இருந்தது. ...
Comments Off on அவள் அவ்வப்போது அவரது கழுத்தையும் கெட்டியாக பிடித்தாள்