கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது?.. என்ன செய்வது?...

கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது?.. என்ன செய்வது?…

thirushti_002.w540
Videos
  கண் திருஷ்டி என்பது எல்லோரும் தன்னை நோக்குதல் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். ஒட்டுமொத்த பார்வையும் தன் மேல் விழுந்திருக்கிறது என்று சொல்வார்களே அதுதான். அந்தத் தெருவிலேயே பெரிய வீடு கட்டிவிட்டார்கள். அதனால் அந்தத் தெருக்காரர்கள் எல்லாம் போகும் ...
Comments Off on கல்லடி பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது?.. என்ன செய்வது?…