கலை நூதனசாலையில் நிர்வாணமாக திரிந்த மொடல்

கலை நூதனசாலையில் நிர்வாணமாக திரிந்த மொடல்

nude-model-musium
வினோதங்கள்
ஜேர்மனியிலுள்ள கலை நூதனசாலையில் நிர்வாணமாக பெண்ணொருவர் நடந்து திரிந்தமை அங்கு சென்றிருந்த பார்வையாளர்களை திகைப்பிலாழ்த்தியது. ஜேர்மனியின் வடமேற்கு பிராந்தியத்திலுள்ள முன்ஸ்டர் நகரிலுள்ள கலைகளுக்கான நூதனசாலையிலேயே அண்மையில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றது. சுவிட்ஸர்லாந்தைச் சேர்ந்த மொடலான மைலோ மோயர் எனும் பெண்ணே ...
Comments Off on கலை நூதனசாலையில் நிர்வாணமாக திரிந்த மொடல்

nude-model-musium
வினோதங்கள்
ஜேர்மனியிலுள்ள கலை நூதனசாலையில் நிர்வாணமாக பெண்ணொருவர் நடந்து திரிந்தமை அங்கு சென்றிருந்த பார்வையாளர்களை திகைப்பிலாழ்த்தியது. ஜேர்மனியின் வடமேற்கு பிராந்தியத்திலுள்ள முன்ஸ்டர் நகரிலுள்ள கலைகளுக்கான நூதனசாலையிலேயே அண்மையில் இச்சம்பவம் இடம்பெற்றது. சுவிட்ஸர்லாந்தைச் சேர்ந்த மொடலான மைலோ மோயர் எனும் பெண்ணே ...
Comments Off on கலை நூதனசாலையில் நிர்வாணமாக திரிந்த மொடல்