கறுப்பு நிறத்தில் தக்காளி! அதிசயம் ஆனால் உண்மை

கறுப்பு நிறத்தில் தக்காளி! அதிசயம் ஆனால் உண்மை

1
வினோதங்கள்
எல்லோரும் சிவப்புக் கலரில் தான் தக்காளிப் பழத்தைப் பார்த்து இருப்பீர்கள். ஆனால், கறுப்புக் கலரில் தக்காளிப் பழத்தைப் பார்த்து இருக்கின்றீர்களா? இங்கே பாருங்கள் அந்த அதிசயத்தை., எல்லோரும் சிவப்புக் கலரில் தான் தக்காளிப் பழத்தைப் பார்த்து இருப்பீர்கள். ஆனால், ...
Comments Off on கறுப்பு நிறத்தில் தக்காளி! அதிசயம் ஆனால் உண்மை