கர்ப்ப காலத்தில் செக்ஸ் உறவு கொள்வது எப்படி?

கர்ப்ப காலத்தில் செக்ஸ் உறவு கொள்வது எப்படி?

pregnancy-pain
அந்தரங்கம்
முதல் முறையாக கர்ப்பத்தை சந்திக்கும் பெண்ணும், அவரது கணவருக்கும் ஏற்படும் பொதுவான சந்தேகம் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது தாம்பத்ய உறவில் ஈடுபடலாமா என்பது தான். கர்ப்ப காலத்தின்போது பெண்கள் மனதளவிலான மாற்றங்களை அதிக அளவில் சந்திக்கிறார்கள்.பெரும்பாலான பெண்கள் கர்ப்ப ...
Comments Off on கர்ப்ப காலத்தில் செக்ஸ் உறவு கொள்வது எப்படி?