கர்ப்ப காலத்தில் சிசுவுக்கு ஏற்படும் கண் பார்வை கோளாறு

கர்ப்ப காலத்தில் சிசுவுக்கு ஏற்படும் கண் பார்வை கோளாறு

download-3
மருத்துவம்
அழுகையோடு பிறக்கும் குழந்தை முதன் முதலில் கண்களை திறக்கும்போது அதன் பார்வை எப்படி இருக்கும்? அப்போது எதையும் குழந்தையால் முழுமையாக பார்க்க முடியாது. பெரியவர்களின் பார்வைசக்தியில் ஆறில் ஒரு பங்கு அளவே குழந்தையால் அந்த தருணத்தில் பார்க்க முடியும். ...
Comments Off on கர்ப்ப காலத்தில் சிசுவுக்கு ஏற்படும் கண் பார்வை கோளாறு