கர்ப்பிணிகள் குளிர்ந்த நீரில் குளித்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

கர்ப்பிணிகள் குளிர்ந்த நீரில் குளித்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

download-51-615x461
பல்சுவை
கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கும் தாயின் ஒவ்வொரு மாற்றமும் ஏற்படும். உடலாலும் மனதாலும் கருவுற்ற பெண்ணிற்கு சிறு பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அது குழந்தையின் வளர்ச்சியிலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். கருவுற்ற பெண்கள் பொதுவாக குளிர்ந்த நீரில் குளிக்கக்கூடாது. ஈரத் தலையுடன் இருப்பதை ...
Comments Off on கர்ப்பிணிகள் குளிர்ந்த நீரில் குளித்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்