கர்ப்பமாக முயலும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

கர்ப்பமாக முயலும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?

3d585dbe-19a9-430f-a302-7e13589c7d16_S_secvpf-300x225-615x461
பல்சுவை
எந்த நாட்களில் நீங்கள் உடலுறவில் ஈடுபடுகிறீர்கள் என்பது தான் இதற்கு முக்கியம். பெண் வயதுக்கு வந்த பின், சராசரியாக இருபதெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை அந்த முட்டைகள் வளர்ச்சி பெற்று பால்லோபியன் குழாய் (Fallopian tube) வழியாய் கீழிறங்கும். ...
Comments Off on கர்ப்பமாக முயலும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?