கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிய சில எளிய வழிகள்!

கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிய சில எளிய வழிகள்!

pol_rebenka-615x308
பல்சுவை
கர்ப்பமாக இருக்கிறீர்களா இல்லையா என்று குழப்பமாக இருக்கிறதா? இதோ அதனை கண்டறிய சில எளிய வழிகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு பெண்ணும் தான் கர்ப்பமடைந்ததை அறிந்திருந்தாலும் அல்லது அறியாமல் இருந்தாலும், அவருடைய உடல் மற்றொரு உயிரை உருவாக்கி தாங்கிக் கொள்ள ...
Comments Off on கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிய சில எளிய வழிகள்!