கர்ப்பகால பெண்களின் சந்தேகங்கள் எவை என்று பாக்கலாம் கண்டிப்பாக கணவன்மார்கள் பாருங்கள்

கர்ப்பகால பெண்களின் சந்தேகங்கள் எவை என்று பாக்கலாம் கண்டிப்பாக கணவன்மார்கள் பாருங்கள்

pragnent-150x150
மருத்துவம்
கர்ப்ப காலம் என்பது அநேகம் பெண்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம், அன்பான உறவுகள், சுற்றத்தார் என் றால் பிறந்த வீடு, புகுந்த வீடு இரண்டு வீடுகளிலும் கர்ப்பிணிக ளை தங்கத் தட்டில் வைத்துத் தாங்காத குறையாக கொண்டாடு வார்கள். வீட்டிற்கு ...
Comments Off on கர்ப்பகால பெண்களின் சந்தேகங்கள் எவை என்று பாக்கலாம் கண்டிப்பாக கணவன்மார்கள் பாருங்கள்