கரும்பிலிருந்து ஜெட் விமானங்களுக்கு டீசல்

கரும்பிலிருந்து ஜெட் விமானங்களுக்கு டீசல்

jet_flight_001-615x255
தொழில்நுட்பம்
நாள் தோறும் 8 மில்லியன் வரையான மக்கள் விமானங்களில் பயணம் செய்கின்றனர். இவ் விமானப் பயணத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பெட்ரோலால் சூழல் மாசடைதல் அதிகரிப்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இந்நிலையில் குறைந்தளவு காபனை வெளியிடக்கூடிய மாற்று எரிபொருளை உற்பத்தி செய்யும் முயற்சியில் ...
Comments Off on கரும்பிலிருந்து ஜெட் விமானங்களுக்கு டீசல்