கமல்ஹாசனுக்கு என்ன தான் ஆனது

கமல்ஹாசனுக்கு என்ன தான் ஆனது

033
Cinema News
கமல்ஹாசனுக்கு என்ன தான் ஆனது, பெரும் வந்ததிக்கு முற்று புள்ளி – Cineinboxகமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு காலில் அடிப்பட்டு சிகிச்சை எடுத்து வந்தது அனைவரும் அறிந்ததே. இந்நிலையில் இவரின் சபாஷ் நாயுடு படம் பாதியிலேயே நின்றதாகவும் ஒரு வந்ததி உலா ...
Comments Off on கமல்ஹாசனுக்கு என்ன தான் ஆனது, பெரும் வந்ததிக்கு முற்று புள்ளி