கபாலி FDFS மிஸ் பண்ணிடீங்களா - அப்போ நாளைக்கு ரெடியா இருங்க

கபாலி FDFS மிஸ் பண்ணிடீங்களா – அப்போ நாளைக்கு ரெடியா இருங்க

download (3)
Cinema News
கபாலி ரிலீஸ் தேதி அன்று FDFS பார்க்க வேண்டும் என்று பல ரசிகர்கள் அவ்வளவு ஆர்வமாக இருந்தனர். ஆனால் தலைவர் தரிசனத்தை ஒரு சில ரசிகர்களாலேயே முதல் நாள் பார்க்கப்பட்டது. தற்போது முதல் நாள் ரிலீஸ் அன்று எப்படி ...
Comments Off on கபாலி FDFS மிஸ் பண்ணிடீங்களா – அப்போ நாளைக்கு ரெடியா இருங்க