கபாலிக்கு ஒரு பேச்சா? பற்றியெறியும் டபுள் தலைப்பு விவகாரம்

கபாலிக்கு ஒரு பேச்சா? பற்றியெறியும் டபுள் தலைப்பு விவகாரம்

rr-600x300
Cinema News Featured
காஷ்மீர் பிரச்சனை கூட ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும் போலிருக்கிறது. ஆனால் இந்த சினிமா தலைப்புகள் பற்றிய குளறுபடிகள் ஒரு காலத்திலும் முடிவுக்கு வராது போலிருக்கிறது. இது நான் பதிவு செய்த தலைப்பு. என் அனுமதியில்லாமல் எப்படி வைக்கலாம் என்று ...
Comments Off on வால்மார்ட்டுக்கு ஒரு பேச்சு, கபாலிக்கு ஒரு பேச்சா? பற்றியெறியும் டபுள் தலைப்பு விவகாரம்