கன்னியாஸ்திரியின் மோசமான அனுபவங்கள்

கன்னியாஸ்திரியின் மோசமான அனுபவங்கள்

amen
சமூக சீர்கேடு
சிஸ்டர் ஜெஸ்மி எழுதி மலையாளத்திலும் பின் ஆங்கிலத்திலும் வெளியாகி பரபரப்பைத் தேடிக்கொண்ட புத்தகம் ‘ஆமென்’. ஜெஸ்மியின் தன்வரலாறு. பள்ளியில் படிக்கும்போதே தான் ஒரு கன்யாஸ்திரீ ஆகவேண்டும் என்று முடிவெடுத்த ஓர் இளம்பெண், எப்படி தன் விருப்பத்தை அடைந்தார், ஆனால் ...
Comments Off on கன்னியாஸ்திரியின் மோசமான அனுபவங்கள்