கன்னங்கள் மட்டுமல்ல கைகளும் சிவக்கட்டும்

கன்னங்கள் மட்டுமல்ல கைகளும் சிவக்கட்டும்

download-1
வினோதங்கள்
பட்டுப் புடவையை பார்த்து பார்த்து வாங்கினாலும், நகை டிசைன்களை தேடிப்பிடித்து தேர்ந்தெடுத்தாலும் மணப்பெண்களுக்கு போதாது. அவைகளைப் போன்று அழகான டிசைன்களில் மருதாணியும் போட்டுக்கொண்டால்தான் அவர்களது ஆசை முழுமையடைகிறது. உள்ளங்கையில் மட்டும் மருதாணி போட்டுக்கொண்ட காலம் மலையேறிவிட்டது. நகம் முதல் ...
Comments Off on கன்னங்கள் மட்டுமல்ல கைகளும் சிவக்கட்டும்