கன்னங்களில் ஓட்டை போட்டுக்கொண்ட வாலிபர்

கன்னங்களில் ஓட்டை போட்டுக்கொண்ட வாலிபர்

holes18n-2-web
வினோதங்கள்
இவர் உடம்பில் 13 வயது முதல் வித்தியாசமான படங்களை பச்சையாக குத்தி வருகிறார். தற்போது இவர் பாடி ஆர்ட் (Body Art) என்ற ஆர்வத்தில் செய்துள்ள விஷயங்கள் ஆச்சரியத்தையும் பரபரப்பையும் எற்படுத்தி உள்ளது. முதலில் இவர் தனது காது ...
Comments Off on கன்னங்களில் ஓட்டை போட்டுக்கொண்ட வாலிபர்