கனவுகளும்… அவற்றிற்கான அர்த்தங்களும்…

கனவுகளும்… அவற்றிற்கான அர்த்தங்களும்…

31-1396248450-21-1395384378-dream-600x450
வினோதங்கள்
ஒரு இரவில் 90 நிமிடங்கள் முதல் 2 மணி நேரங்கள் வரையில் அல்லது அதற்கும் மேலான நேரத்திற்கு மனிதர்கள் உறக்கத்தில் கனவு காணுகிறார்கள். சில நேரங்களில், இந்த கனவுகளின் அர்த்தம் கனவு காண்பவருக்கு நேரடியாக புரியும். நெடுநாளைய நண்பர் ...
Comments Off on கனவுகளும்… அவற்றிற்கான அர்த்தங்களும்…