கனடா தமிழப் பெண்ணிற்கு ஜோதிடரால் வந்த துயரம். பெண்ணைக் கண்டம் பண்ணியுள்ளான் ஜோதிடன்.

கனடா தமிழப் பெண்ணிற்கு ஜோதிடரால் வந்த துயரம். பெண்ணைக் கண்டம் பண்ணியுள்ளான் ஜோதிடன்.

rape-help-stop-rape-34818631-900-675
சமூக சீர்கேடு
கனடா ரொரொன்ரோ நோத்ஜோக் பகுதியில் தனது கணவன் மற்றும் பிள்ளையின் ஜாதகங்களைக் கொண்டு சென்ற 38 வயதான தமிழ் குடும்பப் பெண் ஒருவரை கணவனுக்கு கண்டம் இருக்கின்றது எனத் தெரிவித்து பெண்ணைக் கண்டம் பண்ணியுள்ளான் ஜோதிடன். அப் பகுதி ...
Comments Off on கனடா தமிழப் பெண்ணிற்கு ஜோதிடரால் வந்த துயரம். பெண்ணைக் கண்டம் பண்ணியுள்ளான் ஜோதிடன்.