கண்ட இடத்திலும் ‘காதல்’?… கஷ்டமாயிடப் போகுது ஜாக்கிரதை!!

கண்ட இடத்திலும் ‘காதல்’?… கஷ்டமாயிடப் போகுது ஜாக்கிரதை!!

24-ks32-300
அந்தரங்கம்
தாம்பத்ய உறவிற்கு ஏற்ற இடம் படுக்கையறைதான். அதுதான் பாதுகாப்பானதும் கூட. ஆனால் மூடு வந்து விட்டது என்பதற்காக உறவு கொள்வதற்காக சில இடங்களை தேர்வு செய்கின்றனர் சில ஜோடிகள். அவை சில சமயங்களில் வேடிக்கையாகவும், வேதனையாகவும் முடியக்கூடும். எனவே ...
Comments Off on கண்ட இடத்திலும் ‘காதல்’?… கஷ்டமாயிடப் போகுது ஜாக்கிரதை!!