கணவரால் கர்ப்பமான வேலைக்கார பெண்ணை ஏற்றுக்கொண்ட ஆசிரியை

கணவரால் கர்ப்பமான வேலைக்கார பெண்ணை ஏற்றுக்கொண்ட ஆசிரியை

கணவரால் கர்ப்பமான வேலைக்கார பெண்ணை ஏற்றுக்கொண்ட ஆசிரியை
மனைவியின் உதவிக்காக வந்து தங்கி இருந்த உறவுக்கார பெண்ணை வாலிபர் கர்ப்பமாக்கினார். காவல் நிலையத்தில் நடந்த பேச்சு வார்த்தையில் அந்த பெண்ணை ஏற்றுக் கொள்ள வாலிபரின் மனைவி சம்மதம் தெரிவித்தார். நாகர்கோவில் பகுதியை சேர்ந்த வாலிபருக்கும், அவரது உறவினர் ...
Comments Off on கணவரால் கர்ப்பமான வேலைக்கார பெண்ணை ஏற்றுக்கொண்ட ஆசிரியை