கணவன் வெளியில் செல்ல மனைவி காதலனுடன் உல்லாசம் -நிர்வாண நிலையில் மடக்கி பிடித்த கணவன்

கணவன் வெளியில் செல்ல மனைவி காதலனுடன் உல்லாசம் -நிர்வாண நிலையில் மடக்கி பிடித்த கணவன்

உறவு-150x112
சமூக சீர்கேடு
லொறி சாரதியாக பணி புரியும் கணவன் வழமைபோல காலை வேளை எழுந்து தனது கடமைக்கு சென்று விட்டார் கணவன் வேலைக்கு சென்று வீடு வர பல மணி நேரங்கள் ஆகும் இந்த நேரத்தை தனக்கு சாதகமாக பயன் படுத்திய ...
Comments Off on கணவன் வெளியில் செல்ல மனைவி காதலனுடன் உல்லாசம் -நிர்வாண நிலையில் மடக்கி பிடித்த கணவன்