கணவன் – மனைவி இருவரிடையே இருக்க வேண்டிய மரியாதை

கணவன் – மனைவி இருவரிடையே இருக்க வேண்டிய மரியாதை

husband-wife-fight
பல்சுவை
மரியாதை என்பது மனித இனத்தின் தனித் தன்மை. அது கணவன் மனைவி இருவரிடையே இருக்க வேண்டியது முக்கியம். திருமணம் முடிந்தவுடன் கணவனும் மனைவியும் ஒரே வீட்டில் வாழ்க்கையைத் தொடங்குவார்கள். அப்புறம் இவர் தனக்கானவர்,, இவள் தனக்கானவள் எனும் எண்ணம் ...
Comments Off on கணவன் – மனைவி இருவரிடையே இருக்க வேண்டிய மரியாதை